Финансови консултации

Финансови консултации

Кредитиране на физически лица: · УКБ финансира нови клиенти при условие, че насочват работната си заплата в УКБ. Необходимо е представянето на Потвърждение за превод на заплата (по бланка от банката). .Стандартни жилищни кредити – финансиране на максимум 80%/85% от пазарната оценка. Необходимо е самоучастие на кредитоискателите от минимум 10% от стойността на сделката по […]

Концепцията застраховане

За света застраховането не е нова концепция . Намерени са данни за възникването му в дълбока древност. Форма на застраховане е съществувала в началото на Рим. Римляните са се събрали в погребални общества където всички те допринасят за създаването на фонд, от който били покривани разходите им за погребение. А, преди най-малко 2000 години търговците […]