Финансови консултации

Финансови консултации

Кредитиране на физически лица: · УКБ финансира нови клиенти при условие, че насочват работната си заплата в УКБ. Необходимо е представянето на Потвърждение за превод на заплата (по бланка от банката). .Стандартни жилищни кредити – финансиране на максимум 80%/85% от пазарната оценка. Необходимо е самоучастие на кредитоискателите от минимум 10% от стойността на сделката по […]