Концепцията застраховане

За света застраховането не е нова концепция . Намерени са данни за възникването му в дълбока древност. Форма на застраховане е съществувала в началото на Рим. Римляните са се събрали в погребални общества където всички те допринасят за създаването на фонд, от който били покривани разходите им за погребение. А, преди най-малко 2000 години търговците […]