Финансови консултации

Финансови консултации

Кредитиране на физически лица:

· УКБ финансира нови клиенти при условие, че насочват работната си заплата в УКБ. Необходимо е представянето на Потвърждение за превод на заплата (по бланка от банката).

.Стандартни жилищни кредити – финансиране на максимум 80%/85% от пазарната оценка. Необходимо е самоучастие на кредитоискателите от минимум 10% от стойността на сделката по предварителен договор. То следва да бъде реализирано/доказано преди решение по следните начини:

1. Сумата е налична по сметка на клиента в Банката;

2. Сумата е уговорена и платена при сключване на предварителен договор;

3. Ако плащане на минимум 10% не уговорено в предварителния договор – се представя документ за плащането към продавача;

·Универсални кредити – възстановява се отпускането на универсални ипотечни кредити, но се запазва ограничението за максимален коефициент на задлъжнялост от 50% с включени разходи за издръжка.

·Чуждестранни физически лица и български граждани с доходи от чужбина – ограниченията за финансиране се запазват

·Кредитиране на имоти със степен на завършеност груб строеж(не финансирани от УКБ) ще се извършва след допълнителен анализ на строителя и разглеждане на искането за кредит на ниво Кредитен риск.

Кредитиране на ЮЛ

Финансиране на нови клиенти без изискване да са настоящи клиенти на Банката от поне 1г. и минимум 50% от НПП са преминали като оборот по сметките в УКБ.

Важно:

Не подлежат на ново финансиране клиенти (ФЛ или ЮЛ) с приложени стабилизационни мерки по Covid 19 и Мораториум.

Кредитен калкулатор
Кредитен калкулатор

ДИСКЛЕЙМЪР Този калкулатор и указания са изготвени само с информационна цел. Съдържащата се в тях информация се отнася за момента, към който е предоставена, и не може да замести получаването на индивидуален съвет. Ползвателите трябва да знаят, че данните се променят съобразно предоставената конкретна инфоррмация от клиента, засягаща неговият правен, данъчен и финансов статус. УниКредит Булбанк и/или неговите директори, мениджъри и служители не носят каквато и да е отговорност към ползвателите на този калкулатор и/или към трети лица за каквито и да е загуби и неоправдани очаквания, произхождащи от ползването му.