Масло от здравец

Получава се от свежата наземна част на див Здравец (Geranium macrorrhizum) чрез парна дистилация. Основен компонент на това масло е гермакрон, който произвежда стеароптен и други сескитерпенови кетони, сескитерпенови въглеводороди и алкохоли, монотерпонови съединения. Азуленът придава зеления цвят на маслото. Използва се в парфюмерията като база и в състав, благодарение на своя отличен фиксиращ ефект.

Физични и химически свойства
Property Value
1 Density d2020 0,9380 – 0,9680
2 Refraction number n20d 1,5003 – 1,5189
3 Freezing point, °C 22 – 34
4 Acid number, mg KOH/g max 3,0
5 Ester value, mg KOH/g 7 (equivalent to 2% bound alcohols such as geraniol) – 15 (equivalent to 75% bound alcohols such as geraniol)
6 Ester value after acetylization, mg KOH/g 25 (equivalent to 4,83% free alcohols such as geraniol) – 55 (equivalent to 13,20% free alcohols such as geraniol)
7 Total alcohols such as geraniol, % 6,83 – 20,70
7 Content of stearoptene, % 41,70 – 52,80