За нас

„Авифа“ ЕООД е компания, която се занимава с консултантска и посредническа дейност в области като недвижими имоти, застраховане, финансови инструменти, инвестиции, експортна, импортна  и търговска дейност, рекламен и пространствен дизайн.

Ние сме фирма, която има няколко направления на действие:

– Консултации и посредничество при продажба на недвижими имоти.

– Застраховане, финансови инструменти и инвестиции.

– Рекламен и пространствен дизайн.

– Внос, износ, посредничество и разпространение на продукти, насочени към човешкото здраве и красота. 

Нашата цел е да бъдем максимално полезни на своите клиенти. Компанията продължава да надгражда потенциала си, диапазона от продукти и броя на партньорите, с които си сътрудничи.